Geometriaa vai lampia? Näin tunnistat eri kulttuurien puutarhat

Puutarhat ovat aina olleet tärkeä osa elämää kaikissa kulttuureissa. Puutarhoja on käytetty pyhäkköinä, seurustelupaikkoina, yksityisenä taide-esittelynä, jne. Eri kulttuureista tulleilla puutarhoilla on omat ominaiselementtinsä, jotka kielivät puutarhan käyttökohteesta. Ranskalaisessa puutarhassa kasvit muotoillaan tiukasti Jos olet koskaan käynyt Pariisin lähistöllä Versaillesin linnan puutarhassa, tiedät jo aika hyvin, miltä perinteinen ranskalaistyylinen puutarha näyttää. Ranskalaisen puutarhan pääpiirteitä ovat…
Read more

Kulttuurien kohtaaminen

Erilaiset kulttuuriset taustat voivat tuoda paljon rikkautta elämäämme. Yksinkertaisena esimerkkinä kaikki etniset ravintolat, jotka ovat ilmestyneet Suomeen vasta parin viime vuosikymmenen aikana. Useimmat ihmiset ymmärtävät monikulttuurisuuden arvon ja hyödyt, ja ajatuksen tasolla siitä on helppo olla samaa mieltä, mutta miten kulttuurit kohtaavat käytännössä? Erot eri kulttuurien välillä voivat olla perustavia Yksi esimerkki on käsitys ajasta:…
Read more