Ensiaputaidot voivat pelastaa hengen

Monet meistä elävät arkea sen oletuksen varassa, että jos vaaratilanteita sattuu, apu on aina lähellä. Vaikka tämä ei ole täysin väärä oletus, kaikilla kansalaisilla olisi hyvä olla edes ensiavun perusteet hallinnassa. Ambulanssilla kestää keskimäärin 9 minuuttia saapua paikalle ydintaajamissa. Esimerkiksi sydänkohtausten kohdalla jokainen minuutti on tärkeä, ja joskus 9 minuuttia voi olla liikaa ilman minkäänlaista ensiapua.

Kenen tulisi oppia ensiavun perusteet?

Lyhyesti sanottuna kaikkien ikään, suokupuoleen, asemaan tai taustaan katsomatta tulisi opetella perusensiaputaitoja. Odottamattomia tilanteita voi sattua milloin vain ja kenelle tahansa. Ensiaputaidot saattavat antaa loukkaantuneelle tai sairaalle paremman mahdollisuuden selviytymiseen.

Lapsi tai nuori voi olla yhtä hyvä ensiavun antaja kuin vanhempi kansalainen. Ensiapukoulutuksilla on harvoin ikärajoituksia ja kaikki halukkaat ovat tervetulleita koulutuksiin. Koulutuksia järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti, ympäri Suomen.

Ensiapua tarvitaan odottamatta

Vaaratilanteita tapahtuu ympärillämme jatkuvasti. Niitä voi sattua missä vain, milloin vain ja kenelle tahansa. Ensiavun perusteet auttavat paikalla olevaa ensinnäkin pysymään rauhallisena, eikä hän välttämättä laumaudu tilanteessa, sillä hänellä on opittu toimintamalli mielessä. Mitä enemmän harjoitusta saa, sitä enemmän ihmisella saattaa olla toimintavarmuutta.

Toiseksi, ensiapu-taitoja oppineella on paremmat mahdollisuudet myös ehkäistä vaaratilanteita. He saattavat tunnistaa esimerkiksi sydänkohtauksen ensimmäiset oireet ja ohjata sairaan hoitoon ajoissa, sillä etenkin sydänkohtauksen kohdalla, nopea hoidon saanti on ensiarvoisen tärkeää.