Monikulttuurisuus suomessa

Monikulttuurisuus on lisääntynyt Suomessa viimeisten vuosikymmenten, voidaan sanoa, jopa viimeisten vuosien, aikana. Aiemmin Suomi oli hyvinkin eristäytynyt yhteiskunta Euroopan laidalla eikä suomen kieli, saati ilmasto, houkutellut moniakaan eri kulttuurin edustajia Suomeen. Suomessa on tietysti aina ollut joitakin kulttuurivähemmistöjä, kuten saamelaisia, ruotsalaisia, venäläisiä ja saksalaisia. Kauempaa saapunut maahanmuutto on kuitenkin alkanut vasta verrattain vähän aikaa sitten.

Maailmasta on tullut koko ajan pienempi paikka. Mahdollisuus matkustaa minne päin maailmaa tahansa ja seurata maailman tapahtumia tarjoavat helpon tavan tutustua eri kulttuureihin. Myös monimuotoinen maahanmuutto monipuolistaa suomalaista kulttuuria.

Monikulttuurisuus Suomessa aiemmin

Aiemmin suomalaiset olivat heitä, jotka muuttivat muualle. Maasta muutettiin joko töiden tai paremman elämän perässä. Sota-aikana muutettiin evakkoon Suomesta. Suomalaisen yhteiskunnan kehityttyä vakaaksi hyvinvointivaltioksi myös muuttovirta Suomeen päin on alkanut.

Monikulttuurisuus Suomessa on sekoitus ihmisiä, jotka ovat joutuneet muuttamaan sotaa pakoon tai tulleet Suomeen töihin, opiskelemaan tai kenties rakkauden perässä. Eri kansallisuuksien määrä kasvaa koko ajan ja myös katukuvassa voi nähdä vuosien saatossa tapahtuneen muutoksen.

Monikulttuurisuus nykyajassa ja tulevaisuudessa

Monikulttuurisuuden lisääntyminen on aiheuttanut myös kritiikkiä sekä tuonut mukanaan ongelmia. Onkin tärkeää keskustella näistä ongelmista avoimesti ja kiihkottomasti. Mitä paremmin Suomessa olevat kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään, sitä paremmalta monikulttuurinen Suomi voi tulevaisuudessa. Kulttuurien sekoittuminen jatkuu. Se on tulevaisuutta ja siksi onkin tärkeää, että monikulttuurisuuden rikkaus löydetään ja sitä arvostetaan.