Monikulttuurisuus

42801-flagsMonikulttuurisuutta on aina ollut olemassa. Ihmiset ovat aina olleet tekemisissä toistensa kanssa esimerkiksi kaupankäynnin merkeissä tai erilaisten muuttoliikkeiden muassa, kun he ovat lähteneet suurina joukkoina etsimään parempia mahdollisuuksia.Nopeiden kulkuneuvojen ja halventuneiden hintojen vuoksi ihmisten liikkuvuus on toki lisääntynyt viimeisen vuosisadan aikana valtavasti, ja tämä on lisännyt kontaktia eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä. Puhumattakaan teknologian yleistymisestä ja globaalien markkinoiden kasvusta, jotka jatkuvasti pienentävät maailmaa.Ihmiset eivät ole koskaan eläneet täysin eristyksissä toisistaan, mutta monikulttuurisuudella ei tarkoiteta ainoastaan tätä eri kulttuurien kiistämätöntä olemassaoloa, vaan vielä myönteisempää ajatusta: tilannetta, jossa kaikkien maantieteelliset, kulttuuriset ja uskonnolliset taustat voivat olla osa heidän identiteettiään ja elämäntapaansa, ollen silti tasa-arvoisia keskenään ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Esimerkiksi Partio tuo esiin monikulttuurisuuden tärkeyttä , ja kansainvälisyys onkin järjestön perusperiaatteita.

Yhteistyö on tärkeä osa monikulttuurisuutta

Yhteistyö, eli se, että erilaisista taustoista ja mielipiteistä huolimatta pyritään aidosti ymmärtämään ja kuuntelemaan kaikkien näkemyksiä. Eri kulttuurien välillä voi olla suuriakin eroja siinä, kuinka maailmaa hahmotetaan. Esimerkiksi länsimaat ovat vahvasti yksilökeskeisiä, mikä on vieras ajattelutapa yhteisöllisistä kulttuureista tuleville. Joissain kulttuureissa uskonto on vahva ja keskeinen osa elämää, kun taas monilla suomalaisilla se mielletään yksityisasiaksi tai ei ole ylipäätään kovin tärkeässä asemassa.Suomi on ollut globaalissa mittakaavassa pitkään melko syrjäinen maa, jonka siirtolaismäärät ovat olleet pieniä verrattuna esim. Englantiin, Ranskaan ja jopa Ruotsiin. Mutta pikku hiljaa Suomenkin ilmapiiri on kansainvälistynyt, ja täällä alkaa olla niin turvapaikanhakijoita kuin työn perässä muuttaneita ihmisiä, sekä jo toisen ja kolmannen polven maahantulijoita. Täten monikulttuurisuus on ehdottoman ajankohtainen aihe. Tällä sivulla voit lukea siitä lisää ja keskustella erilaisista siihen liittyvistä kysymyksistä.