Pöytätavat haltuun

Ruoka ja siihen liittyvät tavat ovat hyvin keskeisiä kaikissa kulttuureissa. Ainoa yhteinen piirre on se, että joitain asioita pidetään kohteliaina ja normaaleina, ja joitain asioita hyvinkin epäkohteliaina – mutta nämä voivat olla päinvastaisia eri kulttuureissa!

Esimerkiksi Perussa ja Argentiinassa on kohteliasta läikyttää juomaa hieman maahan hedelmällisyyden jumalattarelle. Kiinassa sotku lautasen ympärillä merkitsee sitä, että vieras on nauttinut ateriastaan, ja Japanissa nuudelien ryystäminen on kohteliasta. Intiassa ruokaan saa koskea vain oikealla kädellä, sillä vasenta kättä pidetään saastuneena. Ja jos joku tarjoaa sinulle Venäjällä paukun, kannattaa suostua, sillä kieltäytyminen on hyvin epäkohteliasta.

Elämää monikulttuurisessa perheessä

Monikulttuurisessa perheessä vanhemmat ovat lähtöisin eri maista. Tällaisia perheitä on ollut yhtä kauan kuin kulttuurien välistä kaupankäyntiä ja vuorovaikutusta. Kansainvälisyys on kuitenkin monella tapaa lisääntynyt nykymaailmassa, ja tämän vuoksi monikulttuurisia perheitäkin on enemmän. Suomi ei ole perinteisesti ollut siirtolaisia puoleensa vetävä maa, joten yksi tärkeä syy maahanmuutolle on rakkaus: maailmalla matkailijat ovat tutustuneet ja rakastuneet, ja toinen osapuoli päättää tulla Suomeen kumppaninsa mukana. Toki monikulttuuriset perheet saavat alkunsa myös Suomen kamaralla, sillä muualta tulleita on jatkuvasti enemmän kuin vielä muutama vuosikymmen sitten.

Sukset samaan linjaan

Monikulttuuriseen perhe-elämään liittyy samoja kysymyksiä kuin työ- ja koulumaailmaankin; näistä kysymyksistä voit lukea myös kirjoituksestamme Kulttuurien kohtaaminen. Näiden kysymyksien vastauksien on kuitenkin suurempi painoarvo, sillä koti ja perhe-elämä ovat ihmisille tärkeitä tekijöitä.

Näkyvimpiä eroja ovat esimerkiksi pukeutumiseen, tapoihin ja ruokaan liittyvät asiat, mutta niiden takana on syvällisempiä eroja ajatusmaailmassa, arvoissa sekä esimerkiksi perhekäsityksissä. Läntisten kulttuurien yksilökeskeisyydessä panostetaan omaan ja ydinperheen hyvinvointiin, ja elämäntapaan liittyviä vapauksia on enemmän. Perinteisemmissä yhteisökulttuureissa perhe ja laajempi suku toimivat puolestaan elämän tukiverkkona, mutta toisaalta myös yhteisön odotukset ohjaavat ihmisten valintoja. Toimivassa parisuhteessa näistä eroista tulee rikkaus, ja pari löytää oman tapansa yhdistää erilaiset taustansa.

Suurten kysymysten äärellä

Monikulttuurinen parisuhde on yhdistelmä aivan tavallista parisuhdetta sekä joitain erityisiä kysymyksiä, jotka parin tulee ratkaista. Mihin maahan asetutaan elämään? Kumman äidinkieltä puhutaan kotona, vai valitaanko esimerkiksi englanti yhteisenä kolmantena kielenä? Mihin uskontoon lapset kasvatetaan? Tämän lisäksi on paljon sukupuoleen, valtaan, rahaan, kotitöihin, arvoihin ja uskomuksiin liittyviä kysymyksiä, jotka voivat tulla esiin vasta pitkän ajan kuluttua.

Parisuhteille on tyypillistä alun hullaantuminen ja kumppanin täydellisyys, joka pikku hiljaa alkaa muuttua arkisemmaksi yhteiseloksi ja toisen syvemmäksi tuntemiseksi – niin hyvine kuin huonoine puolineen. On mahdollista, että tässä kohdassa kulttuuriset erot osoittautuvat luultua suuremmiksi, tai kotimaastaan muuttanut osapuoli ei koe kotiutuvansa uuteen paikkaan. Parhaassa tapauksessa pari kykenee ratkaisemaan suuret kysymykset kumpaakin tyydyttävällä tavalla, ja mahdolliset lapset saavat rikkaan kulttuurisen taustan ja saattavat puhua äidinkielenään useampaa kieltä.